Ευχαριστίες!

Ευχαριστούμε για την δωρεά να στηρίξει το έργο μας και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων που είναι πραγματικά δημοκρατική! Και θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να επιβεβαιώσετε τη δωρεά σας.

Και αν δεν το έχουν ακόμη πράξει, Ένας άλλος σημαντικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε να μοιραστείτε μαζί μας στα κοινωνικά δίκτυα!

Αγκαλιές,
Η δημοκρατία ομάδα Στην Πράξη

Κορυφή
ES
Δημοκρατίας στην πράξη
Δημοκρατίας στην πράξη